Twój CEL minimum:
aby awansować w rankingu PFS
17
91111
1175
4"4'4"49'4"23'
57
1111
4"52'4"11'
1212
1010
6"32'4"54'
8134
111111
4"7'5"55'3"59'
53
1111
7"32'3"15'
Final position: 12
Pkt. do rankingu: 43,67
Awans do pozycji: ~2117
Time on court: 58"33'
Calories burned: 1107