Twój CEL minimum:
aby awansować w rankingu PFS
2
1111
76
7"24'5"15'
1411
129
8"10'7"30'
33112
1111611
3"20'3"24'4"41'3"35'
6311118
11118611
5"4'3"41'6"22'6"8'7"7'
Final position: 4
Pkt. do rankingu: 68,19
Time on court: 71"41'
Calories burned: 1355